Kunstmaan maakt Stevin hoogst spannend

Stevin, een nieuwe hoogspanningspost in Zeebrugge die de windenergie van op zee verdeelt, opende op 7 mei uitzonderlijk de deuren tijdens Open Wervendag. Om het ambitieuze project voor te stellen aan haar medewerkers en het grote publiek deed Elia beroep op Kunstmaan. Mega leuk! Voor deze opdracht focuste Kunstmaan op het ‘gigantische’ van de Stevin-site van Elia, want alles aan de site is gewoonweg MEGA. Zo mega, dat deze dag meteen werd omgedoopt tot… MEGAWATTDAG.

Mega Watt? Mega Slim! Het Stevin-project zal, door het versterken van het bestaande hoogspanningsnet, tot 3000 MW kunnen transporteren. Dat komt overeen met de productie van 3 kerncentrales. Da’s straf, maar nog niet alles! Want door de windmolenparken aan te sluiten op het infrastructuurnetwerk op het land, is Stevin het belangrijkste offshore en onshore project van hernieuwbare energie.

Mega Watt? Mega Uniek! Waarom? Omdat Elia met het Stevin-project een snelweg van elektriciteit realiseert die cruciaal is voor de omschakeling naar meer hernieuwbare energieproductie. Vanaf 2019 wordt langs het Stevin traject ook elektriciteit uitgewisseld met de UK waardoor Elia zo de in- en uitvoercapaciteit tussen beide landen versterkt.

Mega Watt? Mega Straf! De grote uitdaging voor Kunstmaan bestond erin om het grote publiek aan te trekken. Want hoewel het de energieoplossing is voor morgen, blijft het voor velen een ‘ver-van-mijn-bedshow’. De Stevin-site is, zonder overdrijven, bijzonder indrukwekkend, zelfs MEGA. Zowel qua performantie, duurzaamheid, infrastructuur als de manier waarop het project tot stand is gekomen. Daarom werd de Open Wervendag van Stevin door Kunstmaan uitgeroepen tot: MEGAWATTDAG. Een concept dat Kunstmaan in alle communicatie, intern en extern, uitrolde om zoveel mogelijk mensen warm te maken voor het project en met als doel bezoekers aan te trekken. MEGAWATTDAG werd gelanceerd en ondersteund met behulp van sterke communicatiedragers: posters, advertenties in kranten, bedrijfsfilmpjes, social media materiaal,…

“We waren onmiddellijk gewonnen voor het concept van de MegaWattdag. De naam verwijst zowel naar onze sector (elektriciteitsproductie wordt uitgedrukt in megawatt) als naar de omvang van het project. Elia heeft weinig ervaring met grote publieksevenementen omdat onze hoogspanningssites normaal verboden terrein zijn. Het was dus een uniek gebeuren en ook dat kwam in de campagne duidelijk naar voor.” (Marleen Vanhecke, External Communication Expert Elia).

Met meer dan 2000 bezoekers op Open Wervendag in de Stevin-hoogspanningspost in Zeebrugge, kunnen we spreken van een groot succes! En dat is… Mega Tof!

Ontdek alles over Stevin