Kunstmaan bouwt aan visuele stijl en digitale strategie van nieuw noodnummer 1813

In november kreeg de Zelfmoordlijn met 1813 een nieuw, toegankelijker noodnummer. Daarnaast lanceerde Minister van Welzijn Jo Vandeurzen ook een nieuw online platform op www.zelfmoord1813.be dat alle informatie, hulpmiddelen en diensten rond de preventie van zelfdoding wil samenbrengen en toegankelijk maken.

Kunstmaan zal na het uitwerken van het nieuwe logo en deze eerste versie van de website, zich verder verdiepen in het uitwerken van de visuele stijl en het bepalen van de digitale strategie voor het nieuwe noodnummer. De initiatieven kaderen in het Actieplan Suïcidepreventie van de Vlaamse Regering dat tegen 2020 het aantal zelfdodingen wil verlagen met 20% in vergelijking met het jaar 2000.