Kunstmaan bouwt online zelfhulpcursus voor mensen met zelfmoordgedachten

Kunstmaan lanceert Think Life, een online zelfhulpcursus voor het omgaan met zelfmoordgedachten, gebouwd in opdracht van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) als onderdeel van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

De zelfhulpcursus Think Life is een nieuwe tool - beschikbaar op www.zelfmoord1813.be - met als doel mensen beter te leren omgaan met zelfmoordgedachten. De cursus is opgebouwd uit zes modules die zelfstandig en in eigen tempo doorlopen kunnen worden. Bij iedere module staat een ander thema centraal en worden verschillende oefeningen aangereikt.

Prof. Dr. Gwendolyn Portzky, coördinator van VLESP: “Het is voor mensen met gedachten aan zelfmoord niet altijd gemakkelijk om daarover met anderen te praten en professionele hulp te zoeken. Redenen hiervoor kunnen zijn dat ze bang zijn om veroordeeld te worden, denken dat ze niet geholpen kunnen worden, of misschien anderen niet willen belasten met hun gedachten. Het kan dan makkelijker zijn om zelf informatie en/of hulp via het internet te zoeken op momenten waarop het voor die persoon uitkomt. Omdat een online zelfhulpcursus gebaseerd op therapeutische technieken nog niet werd aangeboden in Vlaanderen en het ons erg waardevol leek om dit als aanvulling op reguliere hulpverlening aan te bieden, hebben we Think Life ontwikkeld.”

De online zelfhulpcursus werd oorspronkelijk ontwikkeld aan de Vrije Universiteit Amsterdam,  vanuit het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie aan de Universiteit Gent aangepast voor gebruik in Vlaanderen en door Kunstmaan vormgegeven en gebouwd.

VLESP startte vorig jaar een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar de effectiviteit van Think Life. Uit dit onderzoek blijkt nu dat personen die de Think Life-cursus hebben gevolgd na afloop en ook 3 maanden later significant minder gedachten aan zelfmoord hadden in vergelijking met personen die de cursus niet hadden gevolgd. Daarnaast blijkt uit de studie dat Think Life bovendien leidt tot een significante afname van depressieve klachten, hopeloosheid, piekeren en angst. Mensen die aan de Think Life-studie hebben deelgenomen, waren enthousiast over de cursus.

Kunstmaan is intussen al enkele jaren vaste partner voor de communicatie van Zelfmoord1813. Samen realiseerden we al verschillende projecten, zoals de nieuwe huisstijl en website voor Zelfmoord1813.be, en meer recentelijk een nieuw Forum voor Nabestaanden en de herinneringswebsite ikdraagjemee.be