Kunstmaan en Lapperre laten van zich ... oren

In de nieuwe campagne van Lapperre spelen oren de hoofdrol. Dit unieke concept van oren als hoofdpersonages wordt doorgetrokken op verschillende kanalen en zorgt op die manier voor een coherente, onderscheidende uitstraling en draagt dus bij tot een sterker Lapperre-merk. 

Omdat oren de core business van Lapperre zijn, staan ze centraal in de nieuwe campagne. In de tv-spot zien we een oor dat subtiel geanimeerd is, en daardoor overkomt alsof het je rechtstreeks aanspreekt. De radiospots werden opgevat als een dialoog tussen het linker- en het rechteroor. Ook in de directe kanalen van Lapperre - e-mailings, mailings, huis-aan-huis en dergelijke - zijn oren zender en/of ontvanger van de boodschap.

Deze aanpak heeft twee grote voordelen. Binnen de sector is - hoe vreemd ook - het oor vaak op de achtergrond gebleven in communicatiecampagnes, terwijl het wel potentieel heeft om snel een herkenbaar symbool te worden. Daarnaast voelen mensen met beginnende gehoorproblemen zich dankzij deze beeldtaal minder in hun eigenheid aangesproken: het gaat om hun oren, niet om hun persoon. De onderliggende boodschap is: er zit wat sleet op dit deel van je lichaam (niet op jou), maar dat kan met de slimme techniek van Lapperre snel en makkelijk hersteld worden. Op die manier werkt het gebruik van oren in de campagne drempelverlagend en ‘dedramatiserend’.

Radiospot 1
Radiospot 2