Kunstmaan geeft erfgoedcellen digitale toekomst.

De erfgoedcellen Waasland, Meetjesland, Noorderkempen en Kempens Karakter kozen Kunstmaan voor de realisatie van hun websites voor het ontsluiten van lokaal erfgoed. De nieuwe sites moeten de functie van een volwaardige erfgoedbank vervullen.

De opdracht omvat naast het implementeren van een specifieke tool voor het beheer van de collectie ook de creatie van een website voor het grote publiek waar iedereen op een eenvoudige manier kan snuisteren in de collecties historische foto's, gedigitaliseerde kranten en archiefdocumenten.

Het technische luik steunt op twee Open Source-oplossingen waaronder CollectiveAccess voor het collectiebeheer. Als Content Management Systeem wordt OpenMercury gebruikt. Beide systemen zullen door Smartlounge, zusterbedrijf van Kunstmaan, geïmplementeerd worden.