Kunstmaan ontwikkelt nieuw jeugdportaal voor Brussel

Kunstmaan werd na een competitie door de Vlaamse Gemeenschapscommissie weerhouden voor de conceptuele ontwikkeling van een jeugdportaal en de bijhorende communicatieproducten voor het Brusselse Nederlandstalige jeugdbeleid. Het bureau zal o.a. vooraf de Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport van de Vlaamse Gemeenschapscommissie begeleiden bij de informatierondes met de verschillende doelgroepen van het portaal: kinderen, jongeren, ouders, jeugdwerkers... Het uiteindelijke concept van de site zal worden doorgetrokken in alle andere communicatiekanalen van de VGC die met jeugdbeleid te maken hebben.