Kunstmaan springt eruit voor Stad Antwerpen

Kunstmaan-campagneconcept voor Sportopia wordt zelf attractie

Van woensdag 20 juli tot het einde van de zomervakantie vindt in Antwerpen Sportopia plaats, een uniek sportpretpark in de parkloods van Spoor Noord. Een van de nieuwe attracties op Sportopia is de selfie-trampoline, een campagneconcept dat Kunstmaan heeft ontwikkeld in het kader van de aanbesteding van de Stad Antwerpen voor het aanstellen van ondersteunende communicatiebureaus. ‘Sportopia goes extreme’ is een campagne die maximaal gebruikmaakt van de dynamiek van de jongerencultuur en die zich door middel van user-generated content zelf opbouwt en uitrolt.

Eerder dit jaar heeft de Stad Antwerpen een aanbesteding uitgeschreven voor het aanleggen van een pool van communicatiebureaus. In het kader van deze aanbesteding werd aan de deelnemende bureaus gevraagd een proefopdracht uit te werken: een activatiecampagne voor Sportopia, een uniek zomerevent vol actie, sport en avontuur.

Het door Kunstmaan ontwikkelde campagneconcept overtuigde de jury zodanig dat Kunstmaan het concept meteen ook mocht uitwerken. Meer nog: de selfie-trampoline die de basis vormt van de campagne, wordt zelfs een nieuwe attractie op Sportopia.

Sportopia goes extreme

Het campagneconcept voor ‘Sportopia goes extreme’ is dat van de selfie-trampoline: boven de trampoline (waarop allerlei urban sports accessoires staan afgebeeld) werd een knop gemonteerd, die een selfie neemt van de jongere die erin slaagt de knop al springend in te drukken. Deze selfies worden online geplaatst op een afgesloten website, de jongeren krijgen een e-mail met de link naar hun persoonlijke foto, die ze vervolgens kunnen delen via social media. Op die manier wordt ‘Sportopia goes extreme’ een campagne die zichzelf via user-generated content opbouwt en uitrolt.

De kracht van de campagne is dat ze jongeren actief betrekt: in plaats van naar een verhaal te luisteren, schrijven ze het zelf. De selfies zorgen voor betrokkenheid en zijn de perfecte manier om buzz te creëren via social media. Zo gebruikt de campagne het informele netwerk van jongeren om Sportopia onder de aandacht te brengen.

Qua doelgroep focust de campagne op jongeren van 12 tot 16 jaar. Sportopia wordt aspirationeel gepositioneerd als een uniek zomerevent voor urban sports.

De Sportopia-campagne lijkt op zich eenvoudig, maar was een uitdagende cocktail van logistiek, grafisch design, social media, development en gericht gebruik van kanalen in functie van een specifieke doelgroep. En dat allemaal binnen een strakke timing en budget.