Kunstmaan stuurt “Sociaal Incapabele Michiel” naar Jeugdhulp

In het kader van een campagne rond Jeugdhulp, georganiseerd voor het Vlaamse Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,  riep communicatiebureau Kunstmaan de hulp in van “Sociaal Incapabele Michiel”.  In een kort filmpje maakt het asociale, maar intussen zo populaire typetje van illustrator Tom Borremans -dat bekend werd in het programma De Ideale Wereld op Vier- jongeren, ouders en opvoedingsverantwoordelijken vertrouwd met de diensten Bemiddeling en Cliëntoverleg. Diensten waar mensen die het gevoel hebben vast te zitten met jeugdhulp beroep kunnen op doen. De mogelijkheid van bemiddeling en cliëntoverleg is vandaag te weinig gekend.

In het filmpje legt “Sociaal Incapabele Michiel “op zijn eigen geweldige wijze uit hoe belangrijk Jeugdhulp wel niet is. Illustrator Tom Borremans deelt de persoonlijke ervaringen van Sociaal Incapabele Michiel met Jeugdhulp. Naar aanleiding van een absurde onenigheid tussen zijn ouders en zijn hulpverlener, werd zijn leven ooit te gek voor woorden. Hier was de dienst Bemiddeling wel van pas gekomen! En toen Michiel en zijn familie te maken kregen met verschillende hulpverleners tegelijk, die telkens iets anders adviseerden, had een beetje Cliëntoverleg hen rust kunnen brengen. Maar neen, het liep anders …

Het van de pot gerukte verhaal van Sociaal Incapabele Michiel maakt de complexe materie behapbaar. Het filmpje zal verspreid worden via diverse kanalen. Integrale Jeugdhulp (de hulp, opvang en begeleiding van jongeren in problematische leefomstandigheden of van jongeren die een misdrijf hebben gepleegd) is één van de thema’s van het Departement voor Welzijn Volksgezondheid en Gezin. Het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp hertekende het landschap van de Jeugdhulp. Alle organisaties (Kind en Gezin, Centra voor Leerlingenbegeleiding, Centra Algemeen Welzijnswerk, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en Agentschap Jongerenwelzijn) willen over de sectoren heen samenwerken en erover waken dat jongeren steeds ergens terecht kunnen zonder dat hun hulpverlening onderbroken wordt.

Kunstmaan (www.kunstmaan.be) werkte al verschillende campagnes uit binnen de zorgsector. Het bureau zet zijn expertise in merkcommunicatie, design en digital development in voor domeinen als studeren en werken in de zorg- en welzijnssector (ikgaervoor.be), zelfmoordpreventie (1813), meldpunt 1712 (geweld, misbruik en kindermishandeling), Flanders Care,…