Stad Antwerpen organiseert samen met Kunstmaan inspiratiecongres Blockchain voor de overheid

Blockchain-technologie: revolutie binnen de publieke dienstverlening

De Blockchain-technologie belooft de werking van de overheid totaal te veranderen. De stad Antwerpen neemt het voortouw met een inspiratiecongres voor de publieke sector, in samenwerking met Kunstmaan.

Op woensdag 22 juni organiseerde de Stad Antwerpen en Kunstmaan een inspiratiecongres over de mogelijkheden die de revolutionaire Blockchain-technologie biedt voor de overheid.

De Blockchain-technologie belooft immers de werking van de overheid totaal te veranderen. Blockchain-technologie bestaat eigenlijk al sinds het vorige decennium, maar breekt nu pas écht door. Volgens specialisten belooft deze nieuwe technologie minstens even revolutionair te worden als de komst van het internet.

De Blockchain-technologie creëert een - over het internet gedistribueerd - grootboek (een logboek dat elke actie vastlegt in een aparte lijn) dat zorgt voor een zekere, veilige, volledige, transparante en fraudevrije registratie van transacties (met alle historiek en gegevens erbij), klaar voor de globale wereld van vandaag. Of in mensentaal: Blockchain creëert een wereldwijd en veilige database die volledig up-to-date is.  

Roeland Gielen, CEO Kunstmaan: “Waar de overheid vandaag vaak de rol opneemt van ‘vertrouwde speler’ om registraties te doen en transacties mogelijk te maken, kan dit morgen sneller, transparanter en fouten- en fraudevrij door de Blockchain-technologie. Door toepassing van deze technologie, kunnen aangiftes van geboorte, huwelijk of verhuis, opvragen en legitimeren van aktes, internationale handel, de controle op gevoelige handelsketens zoals voedsel, diamant en kledij efficiënter worden georganiseerd. Het kan een echte revolutie betekenen in de manier waarop we leven en werken en in de rol van de overheid”.

Burgemeester Bart De Wever benadrukte de rol van de stad Antwerpen als digitale voorloper voor de eigen werking en voor de ontwikkeling van de stad: “Antwerpen wil de digitale hoofdstad van Vlaanderen zijn. We moeten dus nadenken over de technologische ontwikkelingen van overmorgen. Blockchain kan heel de manier waarop de overheid vandaag werkt grondig dooreenschudden. Blockchain is een technologie die dienstverlening goedkoper, sneller, beter en transparanter kan maken en schept dus ongelooflijke opportuniteiten die alle Antwerpenaars ten goede komen.”

De stad Antwerpen neemt met andere woorden het voortouw met experimenten rond deze technologie en met deze conferentie. Een grote delegatie vertegenwoordigers van Vlaamse steden en gemeenten kreeg op de inspiratiesessie toelichting van specialisten, en haalde praktische ideeën uit bestaande applicaties.

Meer informatie over deze inspiratienamiddag, vind je hier